Akkoord met België over aanpak uitkeringsfraude

België en Nederland hebben een akkoord gesloten om fraude bij uitkeringen beter aan te pakken. De overeenkomst is een verdere uitwerking van Europese regels over de uitwisseling van gegevens. Zo kunnen bestanden beter worden vergeleken bij opsporing van fraude met kinderbijslag, WAO-uitkeringen, WW-uitkeringen en de AOW. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag bekendgemaakt.