Werkgever: vaker bijdrage crèche

Vier van de vijf werknemers die onder een CAO vallen konden dit jaar van hun werkgever een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van kinderopvang.

Dat is meer dan in 2002, toen drie op de vier werknemers met een CAO een beroep konden doen op een kinderopvangregeling. Dit blijkt uit recent onderzoek naar de afspraken over kinderopvang in CAO's door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Minister De Geus heeft de cijfers naar de Tweede Kamer gestuurd in antwoord op vragen van het Kamerlid Gerkens (SP). Hoeveel geld de werknemers tezamen ontvingen voor kinderopvang is niet bekend.

Gerkens had de vragen gesteld naar aanleiding van een onderzoek van adviesbureau Towers Perrin. Daaruit zou blijken dat een toenemend aantal werkgevers weigert bij te dragen aan de kosten die hun werknemers maken voor kinderopvang. Het adviesbureau ondervroeg 120 middelgrote ondernemingen. Driekwart daarvan liet weten onder de nieuwe wet voor de kinderopvang, die op 1 januari komend jaar ingaat, bereid te zijn mee te betalen aan crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang. Volgens de onderzoekers was dat voorheen 87 procent. Zes van de ondervraagde bedrijven schaffen de kinderopvangregeling volledig af.

Volgens De Geus blijken uit dit onderzoek ook enkele ,,positieve tendensen''. Zo stellen minder werkgevers een maximum aan het aantal werknemers dat gebruik kan maken van de kinderopvangregeling.

Het ministerie van SZW streeft ernaar dat in 2008 90 procent van de werknemers een bijdrage voor de kinderopvang kan krijgen van de werkgever. Als dit percentage, dat nu op 81 ligt, toch niet gehaald wordt, zal het departement opnieuw overwegen of de werkgeversbijdrage verplicht wordt.

Inmiddels hebben 163.000 ouderparen een aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor volgend jaar naar de Belastingdienst gestuurd.