Vindingrijke pater familias

Het is wat je vroeger een gekkenhuis noemde en nu een instituut voor verstandelijk gehandicapten. Het bevindt zich in een voormalig klooster in het Bulgaarse Podgumer en herbergt enige tientallen mannen. Het tehuis staat onder leiding van de psychiater Georgi Loeltsjev, die met grote vindingrijkheid het hoofd biedt aan de gevolgen van bezuinigingen. Sinds de bezigheidstherapeuten zijn ontslagen, zoekt de geneesheer-directeur naar manieren om zijn patiënten wat om handen te geven. Want verveling leidt tot waanvoorstellingen, wat de behoefte aan zorg alleen maar vergroot.

Liefst biedt Loeltsjev de bewoners een bezigheid die ook nog iets opbrengt, want behalve het voedsel voor de patiënten en de salarissen van het handvol personeelsleden heeft het tehuis geen reguliere middelen van bestaan. Het krijgt weliswaar giften in geld en natura, maar dat stelt niet veel voor. Nu en dan komt een lading schoeisel of overjarige medicijnen binnen – of vrouwenkleding, die vriendelijk wordt geretourneerd. De directeur heeft zijn hoop gevestigd op exploitatie van het glooiende land in de directe omgeving.

Indrukwekkend zijn de sfeerbeelden uit het huis, waarin alles zijn elementaire regelmaat heeft. Aan de hand van hun eetlepels worden de bewoners één voor één voorgesteld. Prachtig geschilderd ook is de ondeugende voettocht die zij ondernemen om in een café langs de weg cola te drinken. Aan het woord komen behalve Loeltsjev en zijn patiënten ook zijn vrouw en de kokkin van het huis. De camera verplaatst zich van het vervallen en vervuilde klooster naar plaatsen waar de directeur zijn ideeën opdoet. Ook wordt een bezoek gebracht aan de nieuwbouw van het instituut die al drie jaar leeg staat. Onduidelijk blijft waarom precies in de tussentijd niet is verhuisd naar deze smetteloze locatie.

Georgi and the butterflies won de Zilveren Wolf voor de beste korte documentaire op het jongste IDFA. Het relaas van deze tegen de keer ijverende pater familias is inlevend gefilmd en fraai vormgegeven. Het hier gedetailleerd uiteenzetten met welke middelen (en met welk resultaat) de directeur zijn huis van een extra inkomen probeert te voorzien, zou aan het kijkplezier alleen maar afbreuk doen.

Het uur van de wolf: Georgi and the Butterflies, NPS, Ned.3, 21.00-22.00u.

    • Tom Rooduijn