Scharnierpunt

Sinds een paar dagen kunnen automobilisten tijdens de spits van een derde rijstrook op de snelweg door Zwolle gebruik maken. Tot tevredenheid van het stadsbestuur, want de rijksweg A28 is van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling van de hoofdstad van Overijssel. Maar Zwolle wil meer. Burgemeester Henk Jan Meijer heeft onlangs een offensief ingezet dat ertoe moet leiden dat het kabinet de hanzestad binnenkort aanwijst als `economisch kerngebied'. Meijer: ,,Als wij geen status krijgen, komen wij niet voor op de investeringslijstjes voor infrastructuur, dan bungelen wij onderaan.''

Minister Dekker (VROM) heeft in haar Nota Ruimte de stad Zwolle aangewezen als `scharnierpunt'. Een zuinige titel. Meijer: ,,Wij vervullen volgens het kabinet een scharnierfunctie tussen de stedelijke netwerken van Twente, Groningen-Assen en de Randstad.''

Zwolle is meer. Er is topklinische zorg en hoogwaardig, universitair onderwijs door een fusie van hogeschool Windesheim en de Amsterdamse Vrije Universiteit, de economie is `booming', het aantal arbeidsplaatsen ligt relatief hoog. Meijer: ,,Wij lobbyen niet uit zieligheid, maar uit kracht.''

Onbegrijpelijk derhalve, aldus Zwolle, dat het kabinet de stad in de eerste concepten van de Nota Ruimte zelfs niet eens had genoemd. ,,Bij ambtenaren kregen we te horen dat we te laag scoren op de punten mainport, stedelijk netwerk, innovatie en export.''

Onzin, vindt Zwolle. Het inwoneraantal is in vijftig jaar verdubbeld zonder dat dit tot ,,sociale instabiliteit'' heeft geleid en zonder het landschap van Overijssel aan te tasten. Meijer: ,,Alle voorzieningen van de regio zijn in Zwolle geconcentreerd zodat het landschap ongeschonden is.''

Zwolle heeft nu z'n hoop op de Tweede Kamer gevestigd. Een aanwijzing tot stedelijk netwerk is niet zozeer van belang voor steun aan bedrijventerreinen of herstructurering. ,,Dat kunnen we grotendeels zelf betalen.'' Het gaat vooral om de infrastructuur rondom Zwolle. De wegen naar Twente zijn niet ideaal, evenmin als de wegen naar Genemuiden met z'n tapijtindustrie en de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Hessenpoort. Over tien jaar is ook autosnelweg A28 wellicht ,,te krap'' en op z'n minst zou ook ten noorden van Zwolle het aantal rijstroken tot drie moeten worden uitgebreid.

Tenslotte het spoor. Over de nieuwe snelle spoorverbinding tussen de Randstad en het noorden heeft Zwolle een genuanceerde mening. Meijer: ,,Als de Zuiderzeelijn er komt, komen wij er niet langs te liggen.'' Een ,,optimaal alternatief'' voor de Zuiderzeelijn is de zogenoemde Hanzelijn-plus, waarbij de treinen over het bestaande spoor ten noorden van Zwolle harder gaan rijden. Burgemeester Meijer wil er maar op wijzen dat deze variant niet alleen vermoedelijk goedkoper is, maar ook Zwolle aandoet. Meijer: ,,Ik was vroeger wethouder in Den Haag en heb toen moeten aanzien dat de stad niet langs de hogesnelheidslijn kwam te liggen. Ik wil zoiets niet nog eens meemaken.''

    • Arjen Schreuder