Komproe in cel niet goed behandeld

Oud-minister B. Komproe van Justitie is in de Bon Futuro-gevangenis op Curaçao onzorgvuldig behandeld. De politie, openbaar ministerie en gevangenisdirectie zijn nalatig geweest.

Dat concludeert de commissie 'Evaluatieonderzoek rechtshandhaving Nederlandse Antillen' in een rapport over het overlijden van Komproe. Oud-premier S. Römer had de leiding over de commissie.

Komproe overleed op 11 oktober. Sinds 6 september zat hij vast op verdenking van betrokkenheid bij omkoping, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele vereniging. Komproe werd op 19 september met spoed overgebracht naar een ziekenhuis en geopereerd. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de autoriteiten zijn slechte gezondheid tijdig hadden onderkend.

Het gevangenispersoneel, de politie en het openbaar ministerie waren vroegtijdig op de hoogte van serieuze gezondheidsproblemen van Komproe. Maar adequate medische zorg werd hem de eerste weken onthouden. Dat blijkt onder meer uit een verklaring van een tegelijk met Komproe gedetineerde huisarts in het cellenblok. Op 17 september sloegen gedetineerden massaal alarm en vroegen bewakers hulp te bieden aan Komproe. ,,Ook op de vrouwenafdeling begon men om hulp te roepen. Dat is de enige manier om bewakers te bereiken. Want geen enkele cel op de afdeling beschikt over een schel om in noodgevallen te kunnen alarmeren.''

De huisarts trof Komproe de volgende dag in een halfliggende houding aan in zijn cel. Hij vertelde hem dat hij had overgegeven, maar kon niet aangeven wat hij had overgegeven omdat er in de cel geen verlichting was. ,,Ik heb toen op het toilet gekeken en trof daar bloedspatten aan.'' Volgens de huisarts had Komproe een bloeding in het maagdarmkanaal.

Nadat Komproe onderzocht was in de dokterskamer en een dag later terugkeerde in zijn cel, oefende de huisarts druk uit op zijn maagstreek waarop Komproe twee keer een golf bloed uitbraakte. Later die dag werd hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en geopereerd. Tot zijn overlijden is Komproe niet meer bij kennis geweest.

Volgens de commissie wordt de zorg voor gevangenen ten onrechte overgelaten aan particuliere bewakers die daarvoor geen opleiding hebben. ,,De rechten van de gedetineerden worden hierdoor grovelijk geschonden.'' Minister Ribeiro (Justitie) zegt de geconstateerde problemen op te gaan lossen. Het onderzoek van de commissie-Römer wordt nog aangevuld met een medisch rapport.