Kamer kritisch over plan Verdonk

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft kritiek op de jongste inburgeringsplannen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Zij wil iedereen die minder dan acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland op school is geweest verplicht laten inburgeren.

D66, CDA, PvdA en LPF vinden dat Verdonk de groep inburgeraars zo veel te groot maakt. ,,Een onverstandige beslissing'', aldus het Kamerlid Nawijn (LPF). ,,We moeten geen Nederlanders dwingen een inburgeringscursus te volgen, maar niet-Nederlanders.'' Kamerlid Sterk (CDA) vindt dat Verdonk doorschiet: ,,Laten we ons niet op autochtonen, maar op allochtonen richten.''

Dijsselbloem (PvdA) vindt vooral aandacht nodig voor uitkeringsgerechtigde migranten en allochtone vrouwen die zelf immigreerden en nu kinderen opvoeden. ,,Omdat haar oude plannen jurisch niet haalbaar waren, maakt Verdonk onterecht nu een enorme vlucht naar voren'', aldus Dijsselbloem. Ook Lambrechts (D66) meent dat minister Verdonk met haar nieuwe inburgeringsplannen een ,,te grote groep op het oog heeft''. Ze noemt het een ,,optische truc'' die ,,gekunsteld'' aandoet. Lambrechts pleit voor een meer praktische aanpak.

Vrijdag lekte uit dat de eerdere inburgeringsplannen van minister Verdonk juridisch onhoudbaar zijn, omdat ze onderscheid maakt naar typen Nederlanders. De minister onderscheidde mensen die zijn genaturaliseerd, die buiten de EU zijn geboren en mensen die daarbinnen zijn geboren. Genaturaliseerde Nederlanders en Nederlanders die buiten de EU zijn geboren (dus ook Antillianen) wilde ze tot een inburgeringsexamen verplichten.