`Geschiedenis verplicht houden'

Geschiedenis moet een verplicht vak blijven in de bovenbouw van het havo en vwo. Dat vinden twee ambtenaren van de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF), die dit hebben voorgesteld aan `hun' minister Zalm (Financiën, VVD).

Deze is het met zijn ambtenaren eens en heeft dit tijdens kabinetsberaad aan zijn collega Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) gezegd. Van der Hoeven heeft voorstellen gedaan om geschiedenis vanaf 2007 in drie van de vier `profielen' niet langer verplicht te stellen. Normaal houdt de inspectie zich alleen bezig met de financiële toetsing van voorstellen van andere departementen. De aanleiding voor de `branchevreemde' interventie, vervat in een voorstel van vijf pagina's, komt voort uit ,,persoonlijke betrokkenheid''. De twee verwijzen tevens naar de canon van het Nederlands verleden, die op 30 oktober gepubliceerd werd in deze krant.

De ambtenaren adviseren om geschiedenis verplicht te houden in de zogeheten tweede fase. Nu Zalm het advies in de minsterraad heeft gebracht, zal het ministerie van Onderwijs een `beleidsverkennende notitie' opstellen over dit onderwerp. De discussie daarover in de raad zal na het Kerstreces worden hervat.

De ambtenaren beseffen dat het voorstel slecht zal vallen bij Van der Hoeven. ,,Zij is de profieldiscussie begonnen vanuit de overladenheid van de leerling.'' Ze leggen de schuld voor de verslechtering van de positie van het vak overigens niet bij Van der Hoeven.

    • Egbert Kalse