Duitse CDU wil maatschappelijke herbezinning

Duitsland is niet alleen in economisch opzicht de weg kwijt, aldus de voorzitster van de CDU, Angela Merkel, maar er is in Duitsland ook een toenemende behoefte aan maatschappelijke oriëntatie. ,,Mensen vragen zich af wat ons verbindt, wat deze samenleving bij elkaar houdt. Niemand zet zich in voor iets waarmee hij zich niet kan identificeren. Daarom willen we een samenleving die zich bewust is van haar wortels.''

In een toespraak voor het congres van haar partij in Düsseldorf stelde Merkel vanmiddag niet alleen het sociaal-economische beleid van de regering van bondskanselier Gerhard Schröder aan de kaak, maar brak zij ook een lans voor de normen en waarden van de Duitse rechtsstaat. De moord op de Nederlandse filmmaker Theo van Gogh heeft ook in Duitsland een uitvoerig debat over multiculturele samenleving losgemaakt.

Merkel hield een pleidooi voor integratie en verklaarde de multiculturele samenleving tot een mislukking. Duitsland is een land dat door de Verlichting is bepaald en door de christelijk-joodse erfenis. ,,Uit dit geestelijke fundament ontstaat een liberale demokratische Leitkultur.''

In Duitsland bestaat daarom een minimum aan normen die niet verhandelbaar zijn. Daartoe behoort onder andere de plicht de Duitse taal te leren, kinderen te scholen en gelijke rechten voor vrouwen. ,,Die rechten gelden ook voor Turkse vrouwen in Kreuzberg en Neukölln'' [Wijken in Berlijn waar veel allochtonen wonen].

Merkel herhaalde nog eens dat de Europese Unie geen onderhandelingen met Turkije mag beginnen die gericht zijn op een volwaardig lidmaatschap. Zij herhaalde haar voorkeur voor een `geprivilegieerd partnerschap'.

Het congres geldt als vuurproef voor Merkel: een succesvol congres is een voorwaarde om in de loop van volgend jaar tot de gezamenlijke kanselierskandidaat van CDU en CSU te worden uitverkoren. In de afgelopen maanden hebben de christen-democraten in de peilingen terrein moeten prijsgeven, onder andere als gevolg van interne verdeeldheid over gezondheidszorg en belastingen.

Op het congres moet Merkel deze wrevel wegmasseren en aantonen dat ze in eigen kring op brede steun kan rekenen.