Zwarte school 1

Het verslag van Rob Malasch van zijn stage op de zwarte Timotheus-school in Amsterdam-West in het Zaterdags Bijvoegsel van 27 november verhaalt van meester Maarten die het over `jullie apentaaltje' heeft als hij een kind aanspoort in `gewone mensentaal' te schrijven. Ik vind het ronduit schokkend en van een grenzeloze arrogantie getuigen om kinderen zo aan te spreken.

Als de meester, die een voorbeeldfunctie vervult, kinderen op deze manier tegemoettreedt, dan zinkt mij de moed in de schoenen.

Wel eens van een positieve benadering gehoord, meester Maarten? Overigens ben ik geenszins van mening dat het zo gemakkelijk is om leerkracht te zijn. Ook `witte kinderen' (en hun ouders) kunnen heel wat zorgen en problemen meebrengen, maar `zwarte' en `witte' kinderen verdienen het om met respect tegemoetgetreden te worden. Als je kinderen tot stilte maant met: `koppen dicht' en spreekt over `jullie apentaaltje', dan denk ik dat je verkeerd bezig bent.

    • Anne Visser