Weinig eigen woningbezit

Een eigen woning is een bezit dat in Nederland maar weinig voorkomt. Tenminste, vergeleken met de rest van Europa. Net iets meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens is eigenaar van de woning waarin ze wonen. Maar in de grote steden is dat veel minder. In Den Haag is het eigenwoningbezit bijna eenderde, in Amsterdam en Rotterdam wordt zelfs meer dan driekwart van alle woningen verhuurd. In 1901 werd in Nederland de Woningwet ingevoerd, die het onder meer mogelijk maakte dat de overheid woningbouwverenigingen ondersteunde. Na een langzaam begin gebeurde dit na de Eerste Wereldoorlog zeer vaak, waardoor het grootste deel van de nieuwbouw uit corporatiewoningen bestaat. In andere Europese steden, op die in Duitsland na, is dat veel minder gebeurd. En bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk werden onder Thatcher veel van dergelijke huizen verkocht aan de bewoners.