Toetreding tot EU zien als beschavingsproject? 3

Op 23 november stond er een vreemde `advertentie' op pagina 6 van NRC Handelsblad. Het betreft hier de tekst over `Roemenië in Europa: vertrouwen én nieuwe uitdagingen'. Hoewel er geen sprake is van een afzender, is uit de lay-out op te maken dat dit de EU moet zijn. Niet namens een voorzitter of een ander persoon, maar gewoon een tekst. Het is een tendentieus en opiniërend stuk dat de lezer wil beïnvloeden om te geloven dat Roemenië in 2007 kan toetreden tot de EU.

Ongetwijfeld wil Roemenië er aan werken toe te kunnen treden tot de Europese Unie. Maar waarom wordt een volwaardig lidmaatschap door de EU als een serieuze optie beschouwd op zo'n korte termijn? De problemen die Roemenië momenteel heeft zijn niet in twee jaar op te lossen. Het is onrealistisch van de Europese Unie dat ze haar kiezers dit wil doen geloven.

De beschaving van een land is onder meer af te lezen uit de situatie in zijn gevangenissen. Op 19 maart van dit jaar berichtte deze krant `Roemenië zoekt rechtsstaat. Voor lidmaatschap van de Europese Unie is goede wil niet langer voldoende'. Een citaat uit dit bericht: ,,Tachtig man op één zaal met dertig britsen, geterroriseerd door de man met de sterkste spierballen.'' Het is bekend dat de mensenrechten ernstig worden geschonden.

Turkije wil toetreden en straks ook Bulgarije en Oekraïne. Menig europarlementariër zal opmerken dat toetreding juist een waarborg zal zijn voor een humanere maatschappij. Om dan een `advertentie' te plaatsen over de aantrekkelijkheid van de toekomstige handelspartner Roemenië en te suggereren dat problemen op het gebied van de mensenrechten, persvrijheid en corruptiebestrijding in twee jaar op een acceptabel niveau zijn gebracht, is ronduit misleidende beïnvloeding.

    • Marja de Faber