Toetreding tot EU zien als beschavingsproject? 2

In NRC Handelsblad van 27 november bericht Tijn Sadée over de nog bestaande bezwaren tegen toetreding van Roemenië tot de EU en over haar achterstand in dezen ten opzichte van Bulgarije. Het valt echter te betreuren dat Sadée alleen twee bedenkingen noemt onvoldoende corruptiebestrijding en hervorming van de rechterlijke macht die uitgerekend ook dat buurland nog worden tegengeworpen! Daartegenover wordt geen gewag gemaakt van twee voor de EU minstens zo zwaarwegende onderwerpen, waaraan Bulgarije inderdaad wel voldoende heeft gedaan maar Roemenië nog niet, te weten het minderhedenbeleid en de mediapolitiek.

    • T.E. Puister