Toetreding tot EU zien als beschavingsproject? 1

Het genuanceerde pleidooi van Giscard d'Estaing voor een partnerschap, en geen lidmaatschap, van Turkije met de Europese Unie (NRC Handelsblad, 30 november) staat haaks op de opvattingen van invloedrijke (ex-)politici als voormalig eurocommissaris Hans van den Broek. Op 22 november schetste hij in Warnsveld voor enkele honderden toehoorders het beeld van een oneindig Europees beschavingsproject waarbij elk land dat aan de Kopenhagen-criteria voldoet en dat bereid is 18.000 pagina's Europese wet- en regelgeving te implementeren in aanmerking komt voor het lidmaatschap van de door hem als supranationaal gekenschetste EU. Potentiële leden zijn, behalve Turkije, Wit-Rusland en Oekraïne, de Noord-Afrikaanse landen en Israël.

Eventueel nog andere. Er zijn geen inhoudelijke criteria voor lidmaatschap, noch geografische grenzen aan Europa, en de Europese regelgeving zal de buiten-Europese, lees moslim-, culturen in goede banen leiden. Een project met een hoog utopisch gehalte. Wellicht wat megalomaan, maar blijkbaar common opinion in het denken van een vorige Europese Commissie en niet veel verschillend van die van de Europese Beweging.

    • A. Hoogendoorn Lochem