Ten onder

Henk Leenaers besteedt op uitstekende wijze aandacht aan de vernattingsproblematiek in het Groene Hart en in het bijzonder rondom Gouda (W&O, 27 nov). Hij constateert terecht dat het voorzichtig gezegd een nogal ondoordachte operatie is een hele woonwijk uit de grond te stampen op de laagste plek van Nederland: dat vraagt om moeilijkheden. Die conclusie is overigens eerder al door velen getrokken. Vraag is dan ook waarom een dergelijk voornemen toch tot uitvoering kan komen. Het artikel gaat daar jammer genoeg niet op in, maar ik heb de indruk dat het vooral enkele gemeentelijke bestuurders zijn die het project tot een persoonlijke taakstelling of persoonsverheerlijking rekenen. De minister van VROM is om onbegrijpelijke redenen ook akkoord gegaan met het voornemen, maar heeft er wel fijntjes aan toegevoegd dat alle (financiële) risico's bij de gemeente liggen. Het zou nu mooi zijn als er nog wat wetgeving kwam waarbij de wettelijke (financiële) bestuurdersaansprakelijkheid wordt uitgebreid tot politieke bestuurders. Dat zou ongetwijfeld leiden tot een veel betere afweging van vele overheidsprojecten. Want wie wil er nu gaan wonen in een gebied met een stevige overstromingskans en een forse jaarlijkse verzakking van de tuin?!

    • P. Kavelaars Gouda