Personeel Soestdijk verliest baan

Het voltallige personeel van paleis Soestdijk heeft te horen gekregen dat het moet omzien naar een andere betrekking nu prins Bernhard is overleden. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bevestigd. Het gaat om zo'n zestig mensen, van tuinman tot secretaris.

Het personeel is in dienst van de koningin. Begin van dit jaar, nog voor het overlijden van prinses Juliana in maart, hebben de Grootmeester (het hoofd van de hofhouding) en vakbond Abvakabo FNV een sociaal beleidsplan voor het personeel opgesteld, dat van kracht zou worden na het overlijden van prinses en prins.

Het beleidsplan voorziet in een regeling voor overtollig geworden personeel. De personeelsleden krijgen achttien maanden de tijd om ander passend werk te vinden, bijvoorbeeld in een ander paleis of in de diplomatie. Tot dat is gelukt, behouden zij hun salaris, met een maximum van achttien maanden.

Het plan geeft ook recht op professionele hulp bij het zoeken naar een geschikte baan voor deze mensen, die door hun bijzondere werkomstandigheden en vaak hoge leeftijd niet gemakkelijk ergens anders aan de slag kunnen.

Veel middenstanders in Baarn en Soest – officieel behoort het paleis tot de gemeente Baarn – zullen de gevolgen merken van het overlijden van prins Bernhard. Burgemeester K. Janssen van Soest ziet het liefst dat er weer snel een Oranje op Soestdijk komt wonen.

Het paleis is eigendom van de staat, en valt onder de Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM. Het kabinet moet nog beslissen wat de toekomstige bestemming wordt.

Paleis Soestdijk en de daaromheen liggende gronden zijn in 1970 door koningin Juliana voor 4.288.000 gulden aan de staat verkocht.

reportage: pagina 3

    • Hanneke Chin-A-Fo