Oogkleppen van drie jaar

Van 1987 en 2002 heb ik pensioenpremie betaald. Sinds 2003 ben ik zelfstandig gevestigd en ik verhuis binnen twee jaar naar het buitenland. Als veranderingsmanager druk ik mijn cliënten op het hart dat, gegeven de mondiale sociale en economische turbulentie, een strategische horizon van drie jaar het maximaal haalbare is. Dit beeld houd ik mezelf ook voor: het is af te raden om te sparen voor een inkomen dat ver voorbij genoemde horizon – ik ben 49 jaar – tot expressie komt. Navraag om de gespaarde premies in enkele pensioenfondsen nu al in geld om te zetten, leverden meer vraagtekens op dan ik kon bedenken. Kortom, ik ben nog niet wijzer over de vraag hoe ik het gespaard bedrag kan vrijmaken en daar over kan beschikken.

(R. de T.)

U kunt gespaarde (pensioen)premies in het algemeen niet afkopen, vrijmaken of wat dan ook. Wel premievrij maken. U krijgt dan een aanspraak op een pensioen dat in de toekomst tot uitkering komt. Dat staat in de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Dat je niet moet sparen voor een inkomen op een tijdstip verder weg dan drie jaar heb ik nog nooit gehoord. Misschien moet u op dit punt eerst zelf maar eens veranderen.

    • Adriaan Hiele