Luxemburger blijft rijkste burger EU

De Luxemburgers blijven de rijkste burgers van de Europese Unie. Mede door de toetreding van tien nieuwe en armere EU-lidstaten is het inkomen per hoofd van de bevolking in Luxemburg nu 215 procent van het Europese gemiddelde. Nederland hoort samen met Ierland, Denemarken, Oostenrijk, Groot-Brittannië en België thuis in de subtop van Europese lidstaten, waar de bewoners doorgaans 20 procent meer verdienen dan het EU-gemiddelde. Uit gisteren gepresenteerde cijfers over 2003 van Eurostat blijkt verder dat Litouwen, Letland en Polen de armste lidstaten zijn, met een inkomen dat lager is dan de helft van het Europese gemiddelde.