Leden FNV steunen het sociaal akkoord

De leden van de vakcentrale FNV hebben zich met grote meerderheid achter het sociaal akkoord met het kabinet geschaard. Bij het referendum onder de achterban stemde 91 procent voor het akkoord en 9 procent tegen. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal is tevreden met het resultaat maar benadrukte gisteren dat het gevecht nog niet voorbij is.

In totaal brachten 319.524 leden, 27 procent, hun stem uit. Het referendum was de derde die de vakcentrale binnen een jaar hield onder zijn achterban. Bij het najaarsakkoord van vorig jaar november en het voorjaarsoverleg van juni was de opkomst respectievelijk 18 en 27 procent. De leden konden via internet (39 procent) en stembiljetten (61 procent) hun stem uitbrengen.

De politiebond was de enige uitschieter naar beneden, slechts 72 procent schaarde zich achter de overeenkomst. De kappersbond kwam het overtuigendst uit de bus, 98 procent van de leden stemde voor het vergelijk. De leden van de christelijke vakcentrale CNV stemden al eerder voor het akkoord.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) heeft verheugd gereageerd op de uitslag van het FNV-referendum. Via een woordvoerder liet hij weten het ,,goed nieuws'' te vinden dat 91 procent van de vakbondsleden vóór het sociaal akkoord heeft gestemd. ,,De uitslag toont een breed draagvlak voor de gemaakte afspraken. Het komt nu aan op uitvoering in wetgeving en in de CAO's.''

De strijd gaat volgens de Waal voort tijdens de CAO-onderhandelingen, daar moeten de uitkomsten van het akkoord over met name VUT, prepensioen en levensloopregeling verder uitgewerkt worden. ,,Het gevecht verplaatst zich nu naar de specifieke bedrijfstakken.'' Diverse bonden zijn nog niet tevreden met de plannen die nu op tafel liggen. Zo is het functioneel leeftijdsontslag een netelig punt voor onder andere politie en brandweer. Ook de kappersbond is nog verwikkeld in een strijd met de werkgevers over het prepensioen.