Krimpende bevolking en vergrijzing niet negatief

,,Een krimpende bevolking zet pensioenstelsels onder druk'' staat in het interview met Pieter Omtzigt in Opinie & Debat van 27 november. Dat is wel waar, maar er kan ook iets gezegd worden over de positieve invloed van een krimpende bevolking, zeker in het overbevolkte Nederland.

Zo is bijvoorbeeld positief dat er meer ruimte en rust komt en daardoor meer welzijn. Ook is er dan letterlijk meer ruimte voor uitbreiding van de infrastructuur.

Niet alleen een krimpende bevolking, maar ook de hiermee vaak samenhangende vergrijzing, wordt bijna altijd louter als negatief gezien wat ook eenzijdig is. Men bekijkt dit dan alleen financieel en noemt dan de toenemende kosten van de zorg. Bijna nooit worden de afnemende kosten van onderwijs, sport en justitie (door afnemende misdaad) genoemd.

    • J. de Boer