Internationaal onderwijs niet ten koste van het Nederlands

Het artikel `Vwo als internationale school' (NRC Handelsblad, 30 november), doet geloven dat de Internationale School van Amsterdam als enige in Nederland het programma van het internationaal baccalaureaat-diploma aanbiedt. Er zijn momenteel negen Nederlandse scholen die dit programma aanbieden. Deze scholen zijn ondergebracht in de Dutch International Secondary Schools (D.I.S.S.). Ze kunnen het internationaal baccalaureaat diploma-programma aanbieden omdat er een speciale overeenkomst is gesloten tussen deze scholen, de inspectie en het ministerie van O en W. Sommige daarvan zijn al meer dan twintig jaar bevoegd dit academisch uitstekende programma te geven. Zij doen dit met veel expertise en internationaal goed vergelijkbare resultaten. Internationaal zijn er veel indirecte bewijzen dat dit programma echt een goed alternatief zou kunnen zijn voor het vwo. Als men de doorstroomgegevens van de Amerikaanse Ivy League universiteiten en ook de vergelijkbare instituten in het Verenigd Koninkrijk mag geloven doen de internationaal baccalaureaat diploma-leerlingen het daar zo goed dat ze in vele gevallen extra studiepunten krijgen aan het begin van hun studie. Verder blijkt dat de study skills in de op deze manier opgeleide studenten op een heel hoog niveau liggen.

Volgens de minister zou invoeren van dit programma ten koste gaan van het Nederlands van de leerlingen. Het internationaal baccalaureaat diploma programma verplicht de leerlingen een moedertaal te kiezen (A language). Het niveau van de methode voor Dutch A en ook het eindexamen is zeker op vergelijkbaar niveau als dat van Nederlands in het vwo-eindexamen.

    • Dr. P. Hoeben
    • Rijnlands Lyceum Wassenaar