In het krijt

Bedankt voor de bloemen, de groenten en het fruit. Rusland hoeft ze even niet meer. Na de Nederlandse bloemen en potplanten worden nu ook groenten en fruit vergezeld van Californische trips. Een insect dat ze daar nog niet hadden en dat graag zo willen houden. Een forse financiële tegenvaller voor de vaderlandse tuinbouw. EU-voorzitter Balkenende sprak met president Poetin over Georgië en de importstop. Het mocht niet baten. Geen geloof in de Nederlandse controles. Verbloemd vertrouwen.

Zorgen voor familieleden waar het slechter mee gaat. Een deel van de Tweede Kamer wil een wettelijke regeling voor zorgverlof. Minister De Geus staat sinds zijn bekering tot het belang van de vakbeweging op het Museumplein pal voor de rol van werkgevers en werknemers. Die kunnen dat zelf wel regelen. Met de door hem aangeboden levensloopregeling. Daarvoor moet je sparen. Voor een reisje, een pauze of plotsklaps invallende stervensbegeleiding.

Een zorgplicht is er voor bedrijven. De rechtbank in Breda oordeelde in een Legiolease-zaak dat Dexia had moeten nagaan of klanten genoeg draagkracht hadden om de risico's van beleggingsproducten aan te kunnen. De verkoper moet vaststellen dat de klant weet wat hij koopt. Maar de betrokken belegger heeft ook enige zorg terzake. Daarom hoeft hij slechts de helft van zijn schuld aan Dexia te betalen. Gedeelde zorg, gedeelde smart.

Sinterklaas heeft andere zorgen. Zijn omzet daalt. Vermoedelijk met eenderde. Op de speelgoedafdelingen van warenhuizen is er ruimte genoeg om te voetballen. Minder speelgoed, maar wel meer funktionele cadeaus. Drie jaar economische malaise treft nu de minder gevulde kinderhand. Er wordt gewacht op aanbiedingen; er wordt gevraagd om kortingen. Het heerlijk avondje op een koopje.

Europese lidstaten willen geen dwingende maatregelen om de hoogspaningsverbindingen te verbeteren. De Europese Commissie is bang voor storingen omdat de stroomverbindingen tussen de lidstaten te wensen overlaten. Het voorstel om investeringen en openbare aanbestedingen van interconnectieverbindingen af te dwingen als de capaciteit achterblijft mag niet van de individuele lidstaten. Europese eenwording onder spanning.

Scholieren lenen veel te gemakkelijk. Snacks, kleding en telefoons worden soms door eenvijfde van de lerende jeugd betaald met geleend geld. Bij het vmbo zitten de meeste big spenders. Daar leent een op de vier leerlingen wel eens geld. Het budgetinstituut Nibud onderzocht, maakt zich zorgen en ontwerpt een lesprogramma. Over in het krijt staan.

    • Cees Verschure