Hoor, een zwaartekrachtsgolf!

In het Kamerlingh Onnes Laboratorium te Leiden `luisteren' Giorgio Frossati, postdocs Arlette de Waard en Luciano Gottardi en overige teamleden sinds kort naar zwaartekrachtsgolven. Die ontstaan in het heelal bij het botsen van zwarte gaten en zijn zeer zwak. De Minigrail die ze moet oppikken is een 68 cm grote metalen bol, trillingsvrij opgehangen en extreem afgekoeld om verstoringen geen kans te geven. Op dit moment ligt de temperatuur op 0,080 graden boven het absolute nulpunt (-273 °C) en per dag gaan daar nog een paar milligraden af. Na ijking van de bol is de hoop dat Minigrail tegelijk met detectoren in Rome en Genève een signaal hoort. Want alleen coïncidenties van zwaartekrachtsgolven zullen fysici over de streep trekken.