Het vooruitzicht van een lekker klein krantje

De overstap op tabloidformaat zal Trouw niet helpen, was de boodschap van een stukje in NRC Handelsblad van 17 november. Zelfs in de eerste klas van de NS, beweerde de auteur, zou namelijk al ruim de helft van de reizigers de gratis krantjes Metro of Spits lezen.

Op welk traject zou de redacteur zijn meting hebben verricht en hoe vaak, vroeg ik mij toen af; maar zulke feiten ontbraken. Mijn ervaring, sinds jaren forens tussen Leiden en Utrecht, is namelijk totaal anders. In de eerste klas zie ik 's morgens om mij heen lezers de Volkskrant en Trouw openslaan. Daarbij valt op dat Volkskrantlezers vaak eerder (bij Woerden) klaar zijn. Trouw-lezers doen tot Utrecht met hun krant.

De tweede poot onder het betoog luidde dat elke papieren krant, ongeacht het formaat, in internet een geduchte concurrent heeft. Dat moge zo zijn, maar OV-reizigers blijven vermoedelijk toch altijd lezers van een papieren krant. Of voorspelt uw redacteur soms dat ik in de toekomst in de trein op mijn laptop een krant ga lezen? Dat lijkt me niet waarschijnlijk.

Het is een heerlijk vooruitzicht om straks ik de eerste klas eindelijk ook een lekker klein krantje te kunnen lezen en dan nog wel een waar `iets in staat'. Misschien kunt u de overstap van Trouw dus beter navolgen dan er zuur over te doen. Mij lijkt een klein NRC'tje reuze fijn voor mijn reis terug.

    • Ir. W. van den Brink