Fluiten naar uw centen

In 2002 leenden mijn echtgenote en ik 2.500 euro aan mijn schoonzuster, die in scheiding lag. Zij kreeg geen alimentatie, had geen baan of uitkering, maar wel twee jonge kinderen. We berekenden haar rente, want we gingen ervan uit dat de lening werd terugbetaald zodra de scheiding rond was en dat dit snel zou zijn. Mijn schoonzus was mede-eigenaar van een onderneming én van een vrijstaande villa met zwembad. Maar de scheiding is nog niet afgewikkeld en zij ontvangt geen geld uit haar voormalige bezit. Sterker nog: de onderneming en de villa zijn verkocht en de opbrengst is verdwenen. Volgens haar man die nu in Spanje woont, en na de scheiding van tafel en bed een appartement in Nederland kocht, waar beslag op is gelegd door haar advocaat, moest hij het geld gebruiken om de schulden af te lossen. Zij ontvangt nu sinds 2003 een bijstandsuitkering. Onlangs zei haar advocaat dat het niet veel uitmaakt of er geld vrijkomt, want alles gaat naar de sociale dienst, die de uitkeringen terugvordert. Toen gingen onze alarmbellen rinkelen: wij willen die 2.500 euro terug. Zij wil wel betalen, maar heeft geen geld. Hoe kunnen we veiligstellen dat onze lening wordt terugbetaald?

(T. van B.)

U kunt de lening per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang terugeisen. Met een kopie aan haar advocaat. Dan ligt die vordering vast. Maar ga er maar van uit dat u dat geld kwijt bent, want de sociale dienst vordert de bijstand terug zodra er geld op tafel komt. Kan uw schoonzuster gratis voor uw werken, ter compensatie?

    • Adriaan Hiele