Coalitie wil werk bieden onder minimumloon

De coalitiefracties van CDA, VVD en D66 willen bijstandsgerechtigden tijdelijk onder het wettelijk minimumloon laten werken. Ze werden het gisteren eens over een plan waarbij langdurig werklozen een leer-werktraject kunnen volgen bij een werkgever, tegen 90 procent van het minimumloon. Na het behalen van hun diploma moet de werkgever hen nog ten minste twee jaar in dienst houden tegen het CAO-loon.

De Tweede-Kamerleden Verburg (CDA), Weekers (VVD) en Bakker (D66) zullen het plan de komende week bij het debat over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indienen. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) wilde tot die tijd nog niet reageren.

De regeling is bedoeld voor mensen zonder zogenoemde startkwalificatie, bijvoorbeeld jongeren die voortijdig van school gaan. Als ze meedoen aan de regeling gaan ze uit de bijstand en komen ze in dienst van een werkgever die hen opleidt. Gemeenten kunnen besluiten om een deel van de bijstandsuitkering die zo wordt bespaard, in te zetten voor aanvullende scholing of als loonkostensubsidie aan de werkgever.

Verburg spreekt van een ,,win-win-win-situatie'' voor bijstandsgerechtigden, gemeenten en werkgevers: ,,Bijstandsgerechtigden krijgen weer perspectief op een opleiding en een baan, en ze gaan er financieel op vooruit, want de bijstand bedraagt maar 70 procent van het minimumloon en nu krijgen ze 90 procent. Gemeenten hoeven minder uitkeringen te verstrekken, en werkgevers krijgen de kans om zelf personeel op te leiden met gebruikmaking van bijstandsgeld.''

Weekers wijst erop dat het minimumloon de afgelopen vijf jaar met zo'n 20 procent gestegen is. ,,Dat is nu voor werkgevers een drempel om mensen in dienst te nemen en zelf op te leiden, zeker als het gaat om mensen die nog niet voor 100 procent productief zijn.''

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wijst het plan resoluut van de hand. Kamerlid Noorman-Den Uyl: ,,Het is niet goed om mensen onder het minimumloon te betalen omdat ze een beperking hebben, terwijl ze wel volledig hun best doen. Dan kom je alleen de werkgevers tegemoet.''