Christendom worstelt met niet af te beelden kunst

In het artikel `Mohammeds leven, gezien door zijn ogen' (NRC Handelsblad, 27 november) stelt de Amerikaanse prof. John Voll dat een christen in de beeldende kunsten niet het perspectief mag innemen van God, analoog aan het verbod voor moslims om de profeet Mohammed af te beelden. Voor christenen zou dat heiligschennis zijn.

Inderdaad heeft het christendom in de loop der eeuwen geworsteld met het probleem: een beeld maken van wat uiteindelijk niet af te beelden is (denk aan de byzantijnse beeldenstrijd in de achtste en negende eeuw of de West-Europese beeldenstorm in de zestientiende eeuw). Het gaat echter te ver om te stellen dat er een principieel verbod zou zijn, zeker waar het de katholieke en de orthodoxe kerken betreft.

Niet alleen worden christenen in bepaalde gebedsmethoden aangemoedigd om de wereld te bezien met Gods ogen (bijv. in de `Geestelijke Oefeningen' van Ignatius van Loyola), ook hebben sommige kunstenaars gewerkt vanuit dat perspectief. Een van de beroemdste voorbeelden is ongetwijfeld Salvador Dali, die de gekruisigde Christus schilderde vanuit het perspectief van God de Vader, een idee dat hij overigens ontleend had aan de kerkleraar Johannes van het Kruis.

    • Marc Lindeijer S.J