Bolkestein hekelt toppen van Europa

Voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein vindt de Europese Raad van regeringsleiders de ,,slechtst werkende instelling'' van Europa. Hij zegt dit in het tv-programma `Paul Rosenmöller en ... Frits Bolkestein' dat de IKON vanavond uitzendt.

De regeringsleiders van de 25 lidstaten van de Europese Unie komen vier keer per jaar bijeen. Op de volgende bijeenkomst, over twee weken onder voorzitterschap van de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende, zullen zij onder andere beslissen of en wanneer met Turkije onderhandelingen over toetreding tot de EU kunnen beginnen.

Volgens Bolkestein weten de regeringsleiders niet hoe zij `nee' moeten zeggen als zij onder elkaar zijn. ,,Niemand wil het buitenbeentje zijn'', want men wil ,,het toch een beetje gezellig onder elkaar houden.'' Dit leidt er volgens de enkele weken geleden vertrokken eurocommissaris toe dat op Europese toppen besluiten vallen ,,die op niets gebaseerd zijn''. Volgens hem is in de Europese Raad buitenlandse politiek ,,verworden tot een kunst van aardig zijn voor anderen''.

Bolkestein meent dat deze houding van de regeringsleiders er toe heeft geleid dat Roemenië op korte termijn zal worden toegelaten tot de Europese Unie. ,,Waarom heeft die Europese Raad – dat zijn dus de regeringsleiders – toch in godsnaam besloten dat Roemenië, een totaal corrupt land, in 2007 lid kan worden van de EU'', vraagt hij zich in het tv-gesprek af.

Een formele datum voor toetreding van Roemenië is er nog niet. In de ontwerp-conclusies van hun decembertop staat dat de regeringsleiders erop rekenen dat Roemenië de komende jaren nog noodzakelijke aanpassingen doorvoert, zodat het land op 1 januari 2007 tot de EU kan toetreden. Maar uitstel is mogelijk.

De regeringsleiders baseren hun besluit op het advies van de Europese Commissie. Die concludeerde begin oktober dat Roemenië onder voorwaarden op 1 januari 2007 zou kunnen toetreden. Als de voorgenomen aanpassingen onvoldoende zouden zijn, dan zou toetreding een jaar moeten worden uitgesteld, aldus de Commissie waarvan Bolkestein toen zelf nog deel uitmaakte.