Zorgverlof

In het bericht `Recht op verlof voor verzorging' (1 december, pagina 17) staat dat minister De Geus het onnodig vindt dat werknemers wettelijk recht krijgen op het opnemen van langdurig zorgverlof. De minister verzet zich alleen tegen het apart opnemen van dit recht in het Burgerlijk Wetboek. VNO-NCW maakt bezwaar tegen opname van dit recht in de wet. De bestaande wettelijke verlofregelingen, waaronder het ouderschapsverlof, vervallen in 2006 niet.