Zelfverheerlijkende verhalen van intimi 3

Prins Bernhard was helemaal niet het symbool van het verzet zoals velen nu in de media roepen of schrijven. Bernhard was sinds 1944 weliswaar opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten in ballingschap, maar niet van `het' verzet. Hij had juist als enige taak om met hulp van het rechtse verzet de oranje-klanten de opmars van communisten in Nederland en Europa tegen te houden; en het linkse c.q. communistische verzet te elimineren. Dat laatste is ook grotendeels gelukt. Hoewel de zekerstelling daarvan pas in de periode 1946-1967 plaatsvond.

    • Rik Min