Zelfverheerlijkende verhalen van intimi 1

Ik ben teleurgesteld door de berichtgeving rondom het overlijden van prins Bernhard. Men zwelgt gewoonweg in het genoegen om Hofmans en Lockheed op te voeren. Maar het meest onbegrijpelijk is de zin uit het hoofdartikel van deze krant van 2 december: ,,Hij overleefde tragisch genoeg zijn schoonzoon Claus en zijn echtgenote Juliana.'' Wat is er tragisch aan dat de prins zo'n eerbiedwaardige leeftijd heeft bereikt?

    • Mr. D. van Vliet