Stoppen? Ja graag

Langer doorwerken? Niet voor jongeren.

Twee onderzoeken naar de verlangens van jongeren geven een bijna identiek beeld. Bijna een kwart wil uiterlijk op zijn 55ste stoppen, zo blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van verzekeraar Delta Lloyd. De gemiddelde gewenste leeftijd om op te houden is 58.

Een pensioentest op internet van CNV Jongeren en de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, waaraan inmiddels ruim tweeduizend jongeren hebben deelgenomen, geeft vergelijkbare uitkomsten: jongeren die werken willen rond hun 56ste stoppen, jongeren die op school zitten rond hun 60ste.

Werknemers stoppen nu rond hun 62ste. Het kabinet wil de uittredingsleeftijd verhogen om de stijgende vergrijzingskosten betaalbaar te houden.

Uit het onderzoek van Delta Lloyd blijkt verder dat 70 procent van de ondervraagde jongeren niet wil meebetalen aan de afgesproken overgangsregeling voor VUT en prepensioen voor 55-plussers.