Sex and the City

In de rubriek Het Beeld (1 december, pagina 23) wordt een scène uit Sex and the City beschreven, waarin een bouvier voorkomt. Het ging om een bordeauxdog.