Poolse militairen wellicht toch onderscheiden

Minister Kamp (VVD, Defensie) laat nu toch onderzoeken of Poolse militairen onder leiding van generaal Stanislav Sosabowski in aanmerking kunnen komen voor een postume onderscheiding voor hun aandeel bij de bevrijding van Nederland. Hij heeft het Kapittel voor de Militaire Willemsorde om advies gevraagd, bevestigde zijn woordvoerder vandaag. Kamp zwicht daarmee voor een motie van VVD en PvdA die volgende week in stemming komt. Hij komt met zijn adviesaanvraag tevens tegemoet aan een laatste wens van prins Bernhard. Eerder wees Kamp het verzoek af.