Mahmoud Darwish

In het Cultureel Supplement van 26 november wordt naar aanleiding van de uitreiking van de Prins Claus Prijs 2004 aan de Palestijns-Israëlische dichter Mahmoud Darwish opgemerkt dat zijn werk niet in het Nederlands beschikbaar is. Dit is maar ten dele juist. Inderdaad ontbreekt een aparte uitgave van zijn werk en dus is het verheugend dat in het najaar van 2005 uitgeverij Bulaaq samen met het Prins-Clausfonds Darwish' We Travel Like All People uitbrengt. Maar tot dan kan de lezer die zijn poëzie in onze taal wil lezen terecht bij de bloemlezing uit de Palestijnse poëzie Mijn bedroefde stad, een klein jaar geleden verschenen bij De Arbeiderspers. Niet alleen vindt men daar de vierentwintig kwatrijnen die Darwish richtte tot zijn medestrijdster voor de Palestijnse zaak, Fadwah Tuquaan, maar ook, naast vier andere gedichten, zijn befaamdste gedichten `Een minnaar van Palestina' en `Legitimatiebewijs'. Alle vertalingen zijn van Ed de Moor. De bundel is nog steeds verkrijgbaar in de goede boekhandel.

    • Wam de Moor