Lockheed-affaire `een stommiteit'

Tussen 1995 en 2002 heeft prins Bernhard gesprekken gevoerd met toenmalig hoofdredacteur Martin van Amerongen van De Groene Amsterdammer.

Passages over Lockheed uit het interview in De Groene Amsterdammer van volgende week.

,,Het is een grote stommiteit geweest. Dat heb ik trouwens met dezelfde woorden tegen de Commissie van Drie gezegd, die de zaak heeft onderzocht. [Op verzoek van het kabinet onderzocht deze commissie de beschuldigingen tegen de prins. Voorzitter was Europees rechter mr. A.M. Donner, de andere leden waren dr. M.W. Holtrop, oud-president van De Nederlandsche Bank, en drs. H. Peschar, voorzitter van de Algemene Rekenkamer, red.] Donner en Peschar zijn altijd aardig tegen me geweest. In tegenstelling tot Holtrop. Die heeft me uitgescholden. Die zei: `Het is onbegrijpelijk dat een man in uw positie niet voorzichtiger is geweest.' Vervolgens heb ik hem een persoonlijke brief gestuurd waarin ik schreef: `Meneer Holtrop, u hebt me op m'n donder gegeven en dat was volkomen terecht. Ik wou alleen dat iemand mij eerder op m'n donder had gegeven. Dan was het misschien niet gebeurd. Ik verkeer nu eenmaal in een positie waarin je nooit en te nimmer wordt tegengesproken, waardoor je het besef kwijtraakt wat kan en wat niet kan.' Die brief heeft Holtrop per kerende post geretourneerd. Hij wilde er niets van weten en suggereerde dat het een soort poging van beïnvloeding mijnerzijds zou zijn. Geloof me, ik heb in die dagen van de Lockheed-zaak geen uur minder geslapen, maar over die behandeling van mijn brief heb ik me ontzettend kwaad gemaakt.''

,,Ik weet ook niet meer wat mij bezielde'', zegt Bernhard. ,,Ik heb inderdaad geld plenty. Mijn geld is verdeeld over drie landen: Nederland, Amerika en Zwitserland. Alleen in Zwitserland heb ik al ruim zes miljoen op de bank staan. Ik heb altijd veel geld verdiend, dus dat miljoen van Lockheed had ik niet nodig. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Van dat miljoen heb ik trouwens het grootste deel al mijn leven niet gezien en de rest heb ik weggegeven. Maar dat maakt voor de geschiedenis allemaal niet meer uit. Ik heb mij verzoend met het feit dat straks het woord Lockheed op m'n grafsteen gebeiteld zal staan.''