Letterkundig museum gaat uitbreiden

Het Letterkundig Museum In Den Haag gaat uitbreiden. Dat zei directeur Anton Korteweg vandaag bij de viering van het 50-jarig bestaan van het museum.

Volgens Kortweg bestaat er grote kans dat naast het gebouwencomplex van het Letterkundig Museum, de Koninklijke Biliotheek, het Rijksarchief en het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie een gebouw komt over de Actuele Geschiedenis. Op die plaats bevindt zich nu een parkeergarage, die afgebroken wordt.

De collectie schilderijen en beelden die het Letterkundig Museum bezit is in een half jaar tijd verdubbeld. Begin dit jaar stuurde het museum aan honderden schrijvers en dichters, hun erfgenamen en aan verschillende historische musea een brief met het verzoek een auteursportret af te staan of in langdurige bruikleen te geven. Tot verwondering van Korteweg werd zijn museum verrijkt met meer dan tweehonderd portretten, waarmee het aantal op vierhonderd komt. Korteweg: ,,Van de 200 aanwinsten van dit jaar zijn er 45, dus bijna een kwart, ook in 2004 geschilderd. We verbinden daar verder geen conclusies aan.'' Dit betekent dat een groot aantal schrijvers na ontvangst van het verzoek een portret heeft laten maken. Het museum heeft aan de uitbreiding van de collectie geen geld besteed.

Korteweg zegt dat de schrijverstentoonstelling een goede aanleiding zal bieden om een Nationale Portrettengalerij te initiëren, naar model van de National Portrait Gallery in Londen.

Tegelijk met de tentoonstelling is het jubileumboek Werken voor de eeuwigheid door Nop Maas verschenen, dat in ontvangst werd genomen door Hella Haasse. Er waren optredens van onder meer Remco Campert en Wim Hazeu. Een van de oud-directeuren, Gerrit Borgers, karakteriseerde het Letterkundig Museum eens als ,,een familiegraf met een vrolijk en drukbezocht terras er omheen.'' Korteweg liet weten dat het jarige museum ,,levendiger dan ooit'' is. Hij verwacht dat er nog veel onbekende schrijversportretten zullen opduiken.