Hannah Arendt

In de bijlage Boeken van 22.10.04 bespreekt Arnold Heumakers een viertal boeken van Hannah Arendt, waaronder Over Revolutie en Over Geweld. Hij schrijft onder meer: `Als ik mij niet vergis werden (deze) titels al eens eerder (in het Nederlands) vertaald.'

Arendts The Human Condition (University of Chicago Press, Chicago, 1958) werd in 1968 door Het Spectrum uitgebracht, in een vertaling van C. Houwaard. Haar On Revolution (The Viking Press, New York, 1963) verscheen in 1965 bij Het Spectrum; vertaling E.C. Visser. En On Violence (Harcourt, Brace & World, New York, 1969) verscheen in 1970 bij het Spectrum; vertaling M. Mok.

Dat die, voor een begrip van het gedachtegoed van Hannah Arendt, zeer belangrijke teksten destijds niet zo'n indruk maakten valt ongetwijfeld toe te schrijven aan de toen binnen de sociale en politieke wetenschappen dominerende marxistische ideologie en interpretatieschemata.

    • Drs. R.J. Smits