Gebruik partydrug neemt af in A'dam

Het gebruik van partydrugs onder clubbezoekers in Amsterdam ligt lager dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit het elfde Antenneonderzoek, dat in 2003 door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Jellinek Preventie is uitgevoerd. In totaal zijn 400 bezoekers van trendy clubs ondervraagd. Na een aanvankelijke stijging tussen 1995 en 1998 is het gebruik van de meeste middelen de afgelopen vijf jaar gedaald. Tijdens het uitgaan in 1998 blowde 28 procent wel eens en gebruikte 27 procent wel eens xtc en 10 procent cocaïne. In 2003 was dat 19, 8 en en 3 procent.