Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Zorg

Commissie kritisch over inspectie zorg

De interne organisatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt gekenmerkt door tekortschietend management, slechte interne communicatie en weinig respect van hoger geplaatsten voor lager geplaatsten.

Dat zijn de conclusies van de commissie die, onder leiding van oud-vakbondsbestuurder Hans Pont, de afgelopen maanden onderzoek deed naar de interne organisatie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De inspectie ziet toe op toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Het rapport van de commissie-Pont is gisteren gepubliceerd, twee maanden later dan aangekondigd. In een brief aan de Tweede Kamer worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van het functioneren van de inspectie.

Aanleiding voor het onderzoek, dat in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd uitgevoerd, waren klachten van medewerkers over een slecht werkklimaat en intimidatie door leidinggevenden. Die klachten waren tot uiting gekomen in een onderzoek, dit voorjaar, van de Arbo-dienst naar de arbeidsomstandigheden bij de inspectie. Deze zomer kwamen de conclusies van dat onderzoek naar buiten via NRC Handelsblad. Ook waren er medewerkers van de inspectie die zich rechtstreeks tot deze krant wendden. Zij beklaagden zich vooral over het gedrag en de stijl van leidinggeven van een van de vijf hoofdinspecteurs, J. Lucieer.

In het rapport van de commissie-Pont zijn de passages die over deze hoofdinspecteur gaan om redenen van privacy zwart gemaakt. De commissie-Pont, die de afgelopen maanden tientallen medewerkers van de inspectie vertrouwelijk hoorde, beschrijft in haar rapport klachten over het personeelsbeleid, over de voortdurende reorganisaties en over de stijl van leidinggeven van hoofdinspecteurs en de inspecteur-generaal, Herre Kingma. In één geval, schrijft de commissie-Pont, kan sprake zijn geweest van intimidatie. Kingma heeft aangekondigd met de betrokkenen te gaan spreken over de consequenties daarvan.

De commissie-Pont raadt de inspectie voor de Gezondheidszorg aan om de interne organisatie beter te structureren, met een duidelijkere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Kingma heeft gezegd dat hij zich de adviezen ter harte neemt. Afgelopen maandag kondigde hij op een bijeenkomst in Utrecht voor alle medewerkers van de inspectie op korte termijn een aantal veranderingen aan.