Autodesign is kunstvorm

Tijdens een symposium van de FIVA (Fédération Internationale des Voitures Anciennes), twee weken geleden in Turijn, kwam een commissie van ontwerpers en historici tot de slotstom dat autodesign een serieuze kunstvorm is. Zij baseerden hun besluit op het feit dat bij het succesvol ontwerpen van auto's verschillende artistieke maar ook industriële disciplines komen kijken. De behoefte aan creatieve vrijheden enerzijds, en de beperkingen van wettelijke regels en productieprocessen anderzijds verhogen de moeilijkheidsgraad van deze kunstvorm. Bovendien moet een auto-ontwerp gedurende een korte periode van hooguit tien jaar consumenten boeien, maar het moet ook een zekere tijdloosheid hebben om niet te snel te verouderen. De FIVA, die op het symposium onder andere de trend aan de kaak stelde om van beroemde historische auto's reproducties te produceren, streeft naar een bredere waardering voor het auto-historisch erfgoed in de wereld.

    • Wim Oude Weernink