Auto-industrie zelf kritisch over SUV's

Zelfs binnen de auto-industrie wordt de sports utility vehicle (SUV) bekritiseerd. Terwijl verkoopafdelingen iedere nieuwe SUV handenwrijvend verwelkomen omdat de vraag ernaar groeit en de winstmarges lucratief zijn, schudden technici hun hoofd. ,,We hebben de laatste jaren enorme vooruitgang geboekt op het gebied van reductie van uitlaatgasemissies en verbetering van de veiligheid. Daarom is het toepassen van deze vooruitgang in grote en zware SUV's in feite contraproductief'', aldus een hooggeplaatste designer van een Duitse SUV-producent die om begrijpelijke redenen anoniem wil blijven. Het SUV-verschijnsel zal zich overigens vanzelf oplossen. Volgens het Duits-Amerikaanse marktonderzoekbureau voor de auto-industrie, Polk in Essen, groeit de Europese verkoop van SUV's tot 2010 nog door tot jaarlijks 1,2 miljoen eenheden, om daarna weer af te nemen. In 2003 waren dat er 824.000. Maar door het grote verbruik (en daardoor 30 procent hogere gemiddelde emissie van CO2) komen SUV's in 2012, wanneer de CO2-uitstoot van nieuwe auto's in Europa tot 120 gr/km moet worden beperkt, in conflict met de wetgever. Hoge kilometerkosten en een daardoor teruglopende tweedehands waarde zetten vanzelf een rem op de verkoop.

    • Wim Oude Weernink