Vuurwerk

Het artikel `Verkoop van vuurwerk wordt chaos' (27 november, pagina 2) vermeldt dat VROM provincies en gemeenten heeft gevraagd op te treden tegen verkooppunten die aan de regels voldoen. Bedoeld is: die niet aan de regels voldoen.