Stuk over affaire Hofmans

Juliana heet het nieuwe stuk dat toneelschrijver en regisseur Ger Thijs heeft geschreven over koningin Juliana en prins Bernhard tijdens de Greet Hofmans-affaire. Monique van de Ven gaat de rol van Juliana vertolken. Zowel volgens haar als volgens productiemaatschappij Egmond Theater is acteur Hans Kesting, vast verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, een `ideale prins Bernhard'. Betty Schuurman is benaderd voor de rol van Greet Hofmans. Zij heeft hierop enthousiast gereageerd.

In 1956 zocht koningin Juliana heil bij gebedsgenezeres Hofmans in verband met de oogkwaal van prinses Marijke. Greet Hofmans kreeg hierdoor aanzienlijke invloed in de hofkringen. Ook zou zij de politieke opvattingen van Juliana in pacifistische richting hebben beïnvloed. De situatie leidde bijna tot een constitutionele crisis en spanningen binnen het huwelijk van Juliana en Bernhard. De internationale pers bemoeide zich ermee. Onder leiding van KVP-politicus Beel werd een onderzoek ingesteld, waarna elke band tussen Hofmans en het Koninklijk Huis werd verbroken.

Aanvankelijk werd Thijs benaderd door filmregisseur Frans Weisz om een script te schrijven naar aanleiding van het boek Mevrouw Majesteit van Hans Galesloot. Thijs: ,,Schrijvend kwam ik erachter dat de situatie zich prachtig leent voor dramatisering op het toneel. Ik bedacht snel dat de handeling zich afspeelt in een soort voorgeborchte van de hemel waarin het viertal Juliana, Hofmans, Bernhard en politicus Beel, het symbool van alle verkeerde bewindvoerders, terugblikt op deze affaire tijdens het hoogtepunt van de koude oorlog.''

Thijs zegt steeds meer sympathie te hebben gekregen voor prins Bernhard, een man `to love and to hate'. ,,Juliana is een wispelturige vrouw, Bernhard blijft standvastig zetelen in het paleis. Dat is een volmaakte toneelsituatie'', aldus Thijs. Als regisseur is Peter Oosthoek aangetrokken en Thijs zelf neemt de rol van Beel voor zijn rekening. De première is op 30 april 2006 in Den Haag. Hans de Weers van Egmond Theater sluit een latere filmversie over hetzelfde onderwerp niet uit.

    • Kester Freriks