Sjarel Ex: `veel mis in Boijmans'

In een vertrouwelijke brief aan het personeel heeft Sjarel Ex, de nieuwe directeur van Museum Boijmans Van Beuningen, een groot aantal artistieke en financiële pijnpunten opgesomd. Deze zouden de gemeente miljoenen euro's gaan kosten. Dat schrijft de Volkskrant vanmorgen.

Volgens zijn `honderd dagen brief', Ex' bevindingen van honderd dagen directeurschap, is er van alles mis met het gebouw. Dat is nog maar anderhalf jaar geleden, veel te laat en met een miljoenenoverschrijding van het budget opgeleverd. Onder meer de klimaatbeheersing zou niet deugen. Volgens de brief werd er in de zomer in enkele zalen 29 graden Celsius gemeten, terwijl medewerkers in de bibliotheek met hun jas aan moesten werken vanwege de kou. De temperatuur zou op een gegeven moment zelfs zo zijn opgelopen dat er een noodontruiming nodig was van op zaal hangende kunstwerken uit de collectie. Omhoogkomend grondwater in de depotkelder heeft al geleid tot beschadiging door vocht van een schilderij van Gilbert en George. Ook is het zilvervisje gesignaleerd, een insect dat de schrik is van bibliotheken, Het beestje gedijt goed op plekken met een hoog vochtigheidsgehalte en voedt zich met onder meer allerlei papierproducten, lijm en gestijfd textiel.

Op financieel gebied is er volgens Ex meer geld nodig voor de sanering van oude schulden. De gemeenteraad heeft hiervoor 6,4 miljoen uitgetrokken, maar er zou ruim 1,3 miljoen euro meer nodig zijn. Ex, die vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar was, schrijft ervan uit te gaan dat de gemeente ook dit bedrag op zich zal nemen.

De nieuwe directeur vindt dat het contact met de Rotterdamse bevolking onder zijn voorganger Chris Dercon voor een groot deel verloren is gegaan. De Rotterdammers maken nog maar voor dertig procent deel uit van het totaal aantal bezoekers.

Ex wil het contact met Rotterdam herstellen, onder meer door aandacht te geven aan plaatselijke kunstenaars.