Reacties op dood Bernhard

Vrienden, bekenden en politici reageren bedroefd op de dood van prins Bernhard. ,,Dat aan zijn laars lappen van regeltjes nam mij voor hem in.''

Premier Balkenende: ,,We herdenken prins Bernhard met groot respect. En zijn dankbaar voor alle goede dingen die hij voor ons land heeft gedaan. In 2003 zij de prins in een televisiegesprek: `Ik voel me als een kind dat een zandkasteeltje heeft gebouwd. En het is gelukt.' Gelukkig is de mens die zo op zijn leven kan terugkijken.''

L.C. Brinkman, voorzitter Prins Bernhard Cultuur Fonds: ,,De prins hoorde tot de allereerste mensen in Europa die cultuurbescherming en natuurbescherming aan elkaar koppelden en als eenheid beschouwden. Als een linker- en een rechterhand, als twee kanten van dezelfde medaille.''

Niek van Heijst, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds: ,,Hij was een zeer veelzijdig mens met een uitgebreide belangstelling. Hij zag dat de mens niet zonder de natuurbescherming kon, en de natuurbescherming niet zonder de mens. De dood van de Prins is op ons kantoor behoorlijk ingeslagen. We hebben vanochtend een gepaste stilte in acht genomen en de sfeer is heel bedrukt.''

Wouter Bos, fractievoorzitter PvdA: ,,Mijn eerste herinnering aan de prins is de Lockheed-affaire. Dus niet positief. Maar later heb ik andere kanten van de prins gezien. Hij had iets charmant-ondeugends. Dat aan zijn laars lappen van de regeltjes van het protocol, nam mij wel voor hem in.''

Maxime Verhagen, fractievoorzitter CDA: ,,Het CDA is bedroefd en met respect voor de wijze waarop hij zijn leven in dienst heeft gesteld van Nederland. Vooral tijdens de oorlogsjaren heeft de prins een enorm belangrijke rol gespeeld. Hij was in die moeilijke tijd een grote steun voor veel Nederlanders. Hij liet zich kennen als een markante persoonlijkheid met uitgesproken opvattingen. Zijn onverzettelijkheid en humor hield hem ook in moeilijke periodes op de been.''

Dhr. Roelofsen, eigenaar van Hotel de Wereld in Wageningen, waar in 1945 de Duitse capitulatie werd getekend: ,,Het is heel triest, toch een beetje onverwacht nog. We zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen voor een mogelijk overlijden, maar als het dan eenmaal zo ver is, is het altijd te vroeg. Het wordt hard werken vandaag, want het zal wel druk worden ik verwacht dat er een hoop mensen op de condoleancekamer zullen afkomen.''

J. Nieuwland, algemeen secretaris van de Bond van Wapenbroeders: ,,Hij was dé veteraan in Nederland. Oorspronkelijk was het défilé een bijeenkomst voor de maten van de prins. Later kwamen er de Korea-strijders bij en de Libanon-veteranen. De bijeenkomst in Wageningen groeide uit tot één grote happening.''

G.N. Tack, generaal-majoor en voorzitter van de Vereniging Oud Korea Strijders (VOKS): ,,De Prins was zo'n figuur, die hoorde er gewoon bij. Het was een geweldig man en hij was uitermate vakkundig. Hij kon altijd goed opschieten met zijn staf. Ik kende de inspecteur-generaal der krijgsmacht persoonlijk aangezien ik van 1962 tot 1965 was verbonden aan zijn staf.''

Bas van der Vlies, fractievoorzitter SGP: ,,Voor veteranen weegt het verlies extra zwaar, omdat zij nu verder moeten zonder `hun' bevelhebber. We hopen en bidden dat de familie hun hulp mogen verwachten van de Koning der koningen, Wiens Rijk geen einde kent.''