Open brief: `...met deze onzin geconfronteerd...'

Op 7 februari 2004 schudt prins Bernhard, met toestemming van premier Balkenende, het juk van de ministeriële verantwoordelijkheid van zich af, middels een open brief in de Volkskrant. Op 92-jarige leeftijd mag hij zich publiekelijk verweren tegen de wat hij noemt ,,vele vaak gemene en ongefundeerde aantijgingen in publicaties en in de media''. Zo was er de ,,zogenaamde biografie'' van wijlen Wim Klinkenberg die in 1979 verscheen en waar menigeen uit putte ,,onder het excuus dat ik dit boek nooit heb aangevochten.

De gang naar de rechter werd mij destijds ontraden. Immers, niet reageren op verhalen met een onjuiste strekking gold algemeen voor premiers als wijs beleid'', aldus de prins in zijn brief. En het verhaal dat de prins tijdens de oorlogsjaren twee `zoons' zou hebben verwekt bij een goede vriendin, Lady Ann Orr Lewis. ,,Kennelijk wordt hier de bewijslast omgedraaid, in die zin, dat ik moet bewijzen wat er niet is. Een onmogelijke opgave.'' Helemaal bizar noemt de prins de aantijging van een veronderstelde betrokkenheid bij verraad om de Slag om Arnhem (1944) en de zogeheten Stadhoudersbrief (1942), ,,die door mij en volgens sommigen zelfs door mijn vrouw ondertekend zou zijn en waarin ik Hitler (volgens anderen Himmler) zou heben aangeboden Nederland namens de bezetter te besturen.'' De prins wijst er in zijn brief op dat toenmalig premier Van Agt, ,,met deze onzin geconfronteerd'', het verhaal naar de prullenbak verwees en dat het NIOD begin 2003 schreef dat ,,er niets aan het licht gekomen (is) dat maar enigszins wijst in de richting van de aanwezigheid van deze brief in de NIOD-archieven.'' Voor wat betreft de Slag om Arnhem wijst hij op een `bijzonder interessant nieuw document'. ,,Het gaat om een beëdigde verklaring van een hoge officier die zelf aan Duitse zijde een belangrijke rol speelde bij de Slag om Arnhem.''

Ook gaat hij in op de bewering dat zijn moeder een intieme relatie gehad zou hebben met kolonel Pantchoulidzew, ,,met wie ze zelfs gehuwd zou zijn geweest. Ook is beweerd dat de kolonel mijn natuurlijke vader is [...].'' Volgens de prins hadden zijn ouders ,,een heel gelukkig huwelijk''.