Natuurorganisatie wil chip in dier

Natuurmonumenten wil dat een chip geaccepteerd wordt als registratiemethode voor landbouwdieren en als alternatief kan gelden voor de nu verplichte gele oormerken. Natuurmonumenten moet 17 december voor de rechter verschijnen omdat enkele runderen in natuurgebieden niet volgens de regels waren geoormerkt. Natuurmonumenten vindt dat zo snel mogelijk moet worden overgeschakeld op onderhuidse chips. Dat is diervriendelijker, esthetischer en efficiënter. Nu raken veel dieren hun gele oormerk kwijt.