Migratie is nadelig voor arme landen

Migratie van hooggeschoold personeel van arme naar rijke landen heeft voor rijke landen voornamelijk voordelen en voor arme landen voornamelijk nadelen.

Dat blijkt uit het World Economic and Social Survey 2004 van de Verenigde Naties dat in het teken van internationale migratie staat.

Ziekenhuizen en universiteiten in arme landen raken veel van hun beste mensen kwijt. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs. Bij elke hoogopgeleide die naar het buitenland vertrekt gaat de investering in diens studie voor het arme land verloren. Migratie van geschoold personeel remt de productiviteitsgroei in arme landen. Daar tegenover staat dat migranten een deel van hun inkomsten overmaken naar familie in hun vaderland. Maar dat voordeel weegt in de meeste arme landen niet op tegen de nadelen. De gemiddelde migrant uit Latijns-Amerika en Azië heeft twee keer zo lang op school gezeten als zijn landgenoot die achterblijft. In Afrika is dat drie keer zo lang.

Rijke landen varen wel bij de instroom van buitenlanders. Migranten dragen bij aan economische groei en ze leveren de staat meer op dan ze kosten, aldus het VN-rapport. Anders dan vaak gedacht wordt, leidt de komst van migranten niet tot lagere lonen en grotere werkloosheid.

Toch voeren alle rijke landen een restrictief immigratiebeleid. De laatste vijftig jaar hebben regeringen hard gewerkt aan het slechten van barrières die de vrije handel blokkeren. ,,Immigratie is de belangrijke uitzondering'', constateert de VN. ,,De ervaring van sommige migranten van nu roept herinneringen op aan de vijandigheid waarmee Hugenoten ooit werden bejegend in Engeland, waarmee Duitsers, Italianen en Ieren werden bejegend in de VS en waarmee Chinezen werden geconfronteerd in de VS en Australië.''

De VN roepen in het rapport regeringen van rijke landen op om de weerstand tegen migranten met voorlichtingscampagnes te verminderen en te wijzen op de belangrijke voordelen die zijn verbonden aan hun komst. De organisatie vindt ook dat migranten toegang tot onderwijs en scholing moeten hebben en dat hun mensenrechten beter moeten worden beschermd.

Het aantal mensen dat buiten zijn geboorteland woont, steeg tussen 1965 en 2000 van 75 tot 175 miljoen. Een op de 35 mensen op aarde is een migrant, in rijke landen is een op de twaalf mensen migrant. De Wereldbank noemt migratie ,,een van de bepalende krachten van de 21ste eeuw''.