Kwestie godslastering gevaarlijke fuik 2

In zijn essay `Een kleine geschiedenis van een novembermaand', staat Geert Mak stil bij de door de immigratie van miljoenen moslims op scherp gestelde problematiek tussen geloof en ongeloof, moslims en niet-moslims. De seculiere Europeanen maken zich niet geheel ten onrechte grote zorgen, want de grondwaarden van het seculiere humanisme zijn op de tocht komen te staan.

Seculiere dogma's worden nu opeens ter discussie gesteld.

Terwijl Mak er de aandacht op vestigt dat ook het secularisme zijn `dweperige', `missionaire' en `religieuze' kanten heeft, en hij opmerkt dat de discussie over de strafbaarstelling van godslastering wel degelijk ergens over ging, zou er volgens de `voorzorgszuchtige', ten opzichte van moslims maar al te graag van `respect' blijk geven willende volksschrijver een heuse `inhaalslag' gemaakt moeten worden op het gebied van ethiek en moraal, juist en vooral binnen seculiere groeperingen.

Men kan zich afvragen wat Mak onder zo'n `inhaalslag' verstaat en of zo'n opmerking niet van een enorme naïviteit getuigt.

Geert Mak lijkt zich er in het geheel niet van bewust te zijn dat de godslasteringskwestie moet worden gezien als een buitengewoon gevaarlijke fuik.

    • Wim Schuller