Kwestie godslastering gevaarlijke fuik 1

In een zeer goed artikel over recente moslimterreurdaden brengt Geert Mak naar voren dat er in de huidige tijd een nieuw gevaar is: de intense woede van sommige Nederlandse moslimjongeren over het onrechtvaardig lijden van moslims elders in de wereld en de blinde arrogantie van de westerse cultuur (Opinie & Debat, 27 november). De oorzaak van het onrechtvaardig lijden wordt, deels terecht, geprojecteerd op de Verenigde Staten.

Van oudsher is ons land politiek, economisch maar ook cultureel sterk gelieerd aan de VS. De afgelopen weken zijn er in deze krant meerdere artikelen verschenen met als strekking dat Nederland zich meer moet oriënteren op Europa en zich meer moet distantiëren van de VS.

Indien deze heroriëntatie inderdaad plaatsvindt, met daarmee een belangrijkere plaats voor het Europese gedachtegoed in onze maatschappij, zal de woede van Nederlandse moslims mogelijk minder tegen onze eigen maatschappij worden gericht. Ook zal er mogelijk een genuanceerder beeld over de islamitische wereld in Nederland ontstaan. Hierdoor zal de werkelijke integratie bevorderd worden. De media hebben grote invloed op wat er in de maatschappij en politiek leeft. Ik wil daarom hierbij de media vragen zich voor deze heroriëntatie in te zetten. Dan volgt de politiek vanzelf.